Moja zóna

Domov sociálnych služieb v Brezovičke

Brezovička 62, 082 74 Brezovička
00619493
2020732483
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1992
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
35,2 tis. €