Moja zóna

Odborné učilište internátne

Haličská cesta 80, 984 03 Lučenec
00620998
2021629401
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1991
Odborné učilištia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
512 tis. €