Moja zóna

Základná škola, Martinská 20, Žilina

Martinská 20, 010 08 Žilina
00624128
2020668364
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1994
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
340 tis. €
-57,5 %
2020/2019