Moja zóna

Gymnázium

Školská 837, 027 44 Tvrdošín
00626848
2021490196
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1993
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
63,9 tis. €
-78 %
2020/2019