Moja zóna

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany

Ul. Komenského 215, 038 52 Sučany
00627844
2021469725
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1993
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
306 tis. €
1 532,5 %
2020/2019