Moja zóna

EGA, spol. s r.o. Banská Bystrica "v likvidácii"

Čerešňová 30, 974 01 Banská Bystrica - Kremnička
00634972
Nemá
nezistený
21.05.1991
Ost.zábav,voľnočas.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A