Moja zóna

Domov sociálnych služieb ÚSVIT Detva

Detva - Piešť II 128, 962 12 Detva
00648540
2021330883
Nemá
1 zamestnanec
16.08.1996
Starost.o mentál.postih.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A