Moja zóna

Zariadenie pre seniorov Prievidza

J. Okáľa 6, 971 01 Prievidza
00648698
2021117967
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
588 tis. €
-58,4 %
2020/2019