Moja zóna

CARRENA, prevádzkovanie hracích prístrojov a poskytovanie iných služieb, v.o.s.

Bojná 104, 956 01 Bojná
00681563
2021234435
Nemá
nezistený
27.06.1990
Činnosti herní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
18 mil. €
16 mil. €
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE