Moja zóna

R.S.PRINT, spol. s r.o.

900 85 Vištuk
00685453
2020294672
SK2020294672
nezistený
25.10.1990
Iná tlač

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,03
0,24
0,14
112,3 %
-1,11 tis. €
94,7 %
2020/2019
N/A
-0,03
92,3 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE