Moja zóna

Premeny,redakcia novín Vsl. kraja

17. novembra 13, 080 01 Prešov
00691623
Nemá
nezistený
01.01.1992
Vydávanie novín

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A