Moja zóna

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach

Kukorelliho 17, 087 01 Giraltovce
00691674
2020777429
Nemá
50-99 zamestnancov
09.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,45 mil. €
72,7 %
2020/2019