Moja zóna

Domov sociálnych služieb v Legnave

Legnava, 72, 06546, Slovenská republika
00691780
2020715125
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
391 tis. €
-8,7 %
2020/2019