Moja zóna

Domov pre seniorov

Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa
00691798
2020713057
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,74 mil. €
-1,3 %
2020/2019