Moja zóna

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25, 059 35 Batizovce
00691861
2021202436
Nemá
50-99 zamestnancov
10.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
882 tis. €