Moja zóna

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie
00691887
2020741734
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,51 mil. €
289,7 %
2020/2019