Moja zóna

Centrum sociálnych služieb Vita vitalis

Volgogradská 5, 080 01 Prešov
00691950
2021303031
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
772 tis. €
-9,3 %
2020/2019