Moja zóna

Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata

Cemjata 4, 080 01 Prešov
00691976
2020546682
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,48 mil. €
-39,4 %
2020/2019