Moja zóna

Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 2, 083 01 Sabinov
00691984
2021303053
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,37 mil. €
62,2 %
2020/2019