Moja zóna

Centrum sociálnych služieb Clementia

Ličartovce 287, 082 03 Ličartovce
00691992
2021303064
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
488 tis. €
-34 %
2020/2019