Moja zóna

Zariadenie pre seniorov Náruč

Veselá 1, 080 01 Prešov
00692000
2021303075
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,73 mil. €
-66,7 %
2020/2019