Moja zóna

Centrum sociálnych služieb Dúbrava

Dúbrava 41, 067 73 Dúbrava
00695467
2020763987
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
430 tis. €
-12,2 %
2020/2019