Moja zóna

Domov sociálnych služieb v Stropkove

Stropkov, Hlavná 80/50, 09101, Slovenská republika
00696331
2020782973
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
337 tis. €
12,8 %
2020/2019