Moja zóna

Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, Školská 646

Školská 646, 093 02 Vranov nad Topľou
00696358
2020635474
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o mentál.postih.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
66,7 tis. €
-16,7 %
2020/2019