Moja zóna

Centrum sociálnych služieb AMETYST

Tovarné 117, 094 01 Tovarné
00696374
2020635485
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,06 mil. €
-28,6 %
2020/2019