Moja zóna

Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba

Bardejovské Kúpele, 086 33 Bardejov
00735272
2021771664
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Ost.zdravotná star.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
89,5 tis. €
-52,1 %
2020/2019
12,8 tis. €