Moja zóna

Športové centrum polície

Romanova 37, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka
00735353
2021779430
SK2021779430
50-99 zamestnancov
01.01.1994
Ost.športové čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,81 mil. €
49,3 %
2020/2019