Moja zóna

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín

Súdna 15, 911 96 Trenčín
00738301
2021332357
SK2021332357
250-499 zamestnancov
01.02.2001
Čin.nemocníc

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
5,87 tis. €
23,7 mil. €
-12,1 %
2020/2019