Moja zóna

Stredná odborná škola technická

Kukučínova 12, 058 01 Poprad
00891541
2020654009
SK2020654009
50-99 zamestnancov
01.12.1990
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,6 tis. €
2,01 mil. €
-22 %
2020/2019