Moja zóna

Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany

Nová 9, 921 01 Piešťany
00891568
2020538113
Nemá
25-49 zamestnancov
01.12.1990
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
346 tis. €
578,3 %
2020/2019