Moja zóna

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom

Piešťanská 80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
00893111
2021071514
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
323 tis. €
-80,1 %
2020/2019