Moja zóna

Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce

Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
00893129
2021059051
SK2021059051
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
115 tis. €
206,1 %
2020/2019