Moja zóna

Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica

Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
00893137
2021094097
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
336 tis. €