Moja zóna

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice

Kukučínova 23, 040 01 Košice - mestská časť Juh
00893340
2021199851
SK2021199851
100-149 zamestnancov
01.01.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
316 tis. €
332 %
2020/2019
947 tis. €
-29,6 %
2020/2019