Moja zóna

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava

Lomonosovova 6, 918 54 Trnava
00893412
2021133851
SK2021133851
100-149 zamestnancov
01.01.1991
Odborné učilištia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,06 tis. €
255 tis. €
540,2 %
2020/2019