Moja zóna

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09, Bratislava

Sklenárova 1, 824 97 Bratislava - mestská časť Ružinov
00893463
2020840525
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
5,51 €
226 tis. €
-77,4 %
2020/2019