Moja zóna
5,51 €
N/A
N/A
1
1

Najvýznamnejší odberateľ


Štátny inštitút odborného vzdelávaniaObjem zmlúv v hodnote: 5 € (s DPH)

Najčastejší konkurent


Top zákazka podľa objemu


Nájom nebytových priestorov pre potreby zriadenia Duál point - BratislavaHodnota zákazky: 4 € (bez DPH)Dátum pridelenia: 12.04.2019

Priemer z referencií


Vývoj úspor


2019

Vývoj objemov


2019
Lore
Lor
Lor
Lor
Lor
Lor

Vývoj počtu zákaziek


2019
Lor
L
Lor
L

Priemerný počet konkurentov


2019
Lore
Lore
Lore
Lore

Zoznam zákaziek


Stav
Názov zákazky
Trvanie od/ Trvanie do
PHZ/ Ponuková cena
Úspory
Nájom nebytových priestorov pre potreby zriadenia Duál point - Bratislava
12.04.201912.04.2019
n/a4 € (bez DPH)
Nespracované

Objemy podľa CPV


Neurčené5 €

Najväčší odberatelia VO


00000000-0 Neurčené


Objemy6
Priemerny počet účastnikov
10008006004002000


2,29

Dáta nie su dostupné

Dáta nie su dostupné

Geografické rozloženie podľa počtu zmlúv


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE
0
1

Zoznam konkurentov


Obchodné meno
Počet súťaží
Hodnota

Vývoj koncentrácie na trhu


2019
1