Moja zóna

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce

SNP 5, 953 26 Zlaté Moravce
00893498
2021059062
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A