Moja zóna

Hotelová akadémia

Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš
00893528
2020581750
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Ost.stred.tech,odb.škol.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
16,4 tis. €
-19,4 %
2020/2019
232 tis. €
-5,7 %
2020/2019