Moja zóna

Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry

Horný Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry
00893552
2021357998
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
434 tis. €
438 %
2020/2019