Prehľad o organizácii

Koneční uživatelia výhod Slovenská sporiteľňa, a.s.


Predstavenstvo Slovenská sporiteľňa, a.s.


Člen dozorného orgánu Slovenská sporiteľňa, a.s.


Jediný akcionár a.s. Slovenská sporiteľňa, a.s.


Prokurista Slovenská sporiteľňa, a.s.


Predmet činnosti Slovenská sporiteľňa, a.s.