Prehľad o organizácii

Koneční uživatelia výhod M - GUM a.s. - v likvidácii


Likvidátor M - GUM a.s. - v likvidácii


Predstavenstvo M - GUM a.s. - v likvidácii


Člen dozorného orgánu M - GUM a.s. - v likvidácii


Prokurista M - GUM a.s. - v likvidácii


Predmet činnosti M - GUM a.s. - v likvidácii