Moja zóna
Povodie Váhu, odštepný závod
020 01 Púchov
00156710
Nemá
01.01.1800
22.02.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Povodie Váhu, odštepný závod


Štatutári Povodie Váhu, odštepný závod


Spoločníci Povodie Váhu, odštepný závod


Predmety podnikania Povodie Váhu, odštepný závod


Kataster Povodie Váhu, odštepný závod