Moja zóna
POVODIE VÁHU, štátny podnik
Ivana Krasku 3, 921 01 Piešťany
00156710
Nemá
01.01.1989
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod POVODIE VÁHU, štátny podnik


Štatutári POVODIE VÁHU, štátny podnik


Spoločníci POVODIE VÁHU, štátny podnik


Predmety podnikania POVODIE VÁHU, štátny podnik


Kataster POVODIE VÁHU, štátny podnik