Moja zóna

Získavajte informácie o svojich partneroch vďaka overeným referenciám.

Viac než 200 tisíc referencií pre výber správneho partnera s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

Každý úspešný podnikateľ vo verejnom obstarávaní získava po dodaní predmetu zákazky overenú referenciu priamo od objednávateľa. Referencie zohľadňujú kvalitu dodaných tovarov/služieb/prác, čas alebo cenu zákazky. Overte svojich obchodných partnerov, uchádzačov vo verejnom obstarávaní, odberateľov alebo dodávateľov na základe overených referencií ich zákazníkov.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • zoznam overených referencií dodávateľa
  • referencie z oficiálneho registra referencií úradu pre verejné obstarávanie
  • rýchly prehľad o udelených hodnoteniach kvality tovarov/služieb/prác
  • možnosť využitia pri vyhľadávaní a hodnotení obchodných partnerov
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • vyhodnotenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní osobného postavenia - splnenie povinného zisťovania závažného porušenia profesijných povinností