Moja zóna
Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča
Štefánikova 4, Bytča
00160555
2020626333
Nemá
25-49 zamestnancov
23.02.1970
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
260 tis. €

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča


Štatutári Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča


Spoločníci Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča


Predmety podnikania Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča


Kataster Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča


Skrátené výkazy Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča