Prehľad o organizácii
Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča
Štefánikova 4, Bytča
00160555
2020626333
Nemá
25-49 zamestnancov
23.02.1970
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
276 tis. €
-98 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča


Riaditeľ Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča


Zriaďovateľ Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča


Predmet činnosti Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča


Kataster Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča


Skrátené výkazy Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča