Prehľad o organizácii

Koneční užívatelia výhod Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


Riaditeľ Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


Predmet činnosti Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice