Moja zóna
Okresný súd Žilina
Žilina, P.O.Hviezdoslava 797/28, 01059, Slovenská republika
00165859
2020671521
SK2020671521
150-199 zamestnancov
01.01.1972
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
526 tis. €
-26,3 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Žilina


Štatutári Okresný súd Žilina


Spoločníci Okresný súd Žilina


Predmety podnikania Okresný súd Žilina


Kataster Okresný súd Žilina


Skrátené výkazy Okresný súd Žilina