Prehľad o organizácii
Okresný súd Žilina
Žilina, P.O.Hviezdoslava 797/28, časť obce: Žilina, 01059, Slovenská republika
00165859
2020671521
SK2020671521
150-199 zamestnancov
01.01.1972
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
699 tis. €
-25,7 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Žilina


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Žilina


Predseda Okresný súd Žilina


Predmet činnosti Okresný súd Žilina


Kataster Okresný súd Žilina


Skrátené výkazy Okresný súd Žilina