Moja zóna
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dúbravská cesta 5807/9, 845 11 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
00166537
2020830339
SK2020830339
100-149 zamestnancov
01.01.1988
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
96,6 tis. €
480 tis. €
33,3 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Štatutári Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Spoločníci Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Predmety podnikania Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Kataster Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Skrátené výkazy Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia