Moja zóna

Získajte prehľad o obchodnom správaní podnikateľoch.

V ktorých zákazkách sú úspešní, v ktorých nie, pri ktorých obstarávateľoch vyhrávajú zákazky s kým súťažia zistíte jedine s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

Stránka predaj je zameraná na detailnú analýzu firiem a organizácií, ktoré sa zúčastňujú verejných obstarávaní s analýzou zákaziek od roku 2014. Sme jediným zdrojom informácií o obchodnom správaní sa firiem, ich konkurentoch či partneroch. Overte svojich partnerov nie len podľa ich finančných ukazovateľov ale najmä podľa ich správania.


  Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
 • informácie o všetkých zákazkách, v ktorých firma predložila ponuku
 • zoznam úspešných aj neúspešných ponúk
 • informácie o ponukách predložených v združení s partnermi
 • prehľad o ponúkaných zľavách v ponukách
 • súhrnné informácie o víťazných ponukách
 • prehľad partnerov a konkurentov
 • detailná analýza každej zákazky v ktorej firma predložila ponuku
 • analýza ponúkanej zľavy v zákazke v porovnaní s priemernými ponúkanými zľavami
 • analýza koncentrácie na trhu
 • hodnotenie výkonnosti uchádzača vo verejnom obstarávaní
 • zistite obchodné zameranie firiem podľa súťaží, v ktorých sa zúčastňujú