Moja zóna
DRUNA, výrobné družstvo
Galvaniho 16, 821 04 Bratislava
00167525
2020373454
SK2020373454
5-9 zamestnancov
12.12.1950
Výroba ost.ho nábytku
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,09
0,12
1,13
23,9 %
73,5 tis. €
1 117,1 %
2021/2020
440 tis. €
18,2 %
2021/2020
0,09
1 048,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk DRUNA, výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby DRUNA, výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
460 tis. €
440 tis. €
420 tis. €
400 tis. €
380 tis. €
360 tis. €
transparex.sk

2,12
0,76
0,11
1,8

Zisk pred zdanením DRUNA, výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA DRUNA, výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DRUNA, výrobné družstvo


Štatutári DRUNA, výrobné družstvo


Spoločníci DRUNA, výrobné družstvo


Predmety podnikania DRUNA, výrobné družstvo


Kataster DRUNA, výrobné družstvo


Skrátené výkazy DRUNA, výrobné družstvo